منو Navbar

ایمیل تماس برای اشتراک وب سرویس و دریافت API key

آدرس اصلی وب سرویس http://api.navasan.techاست. همه پاسخ ها در قالب JSON می باشند.

وب سرویس آخرین قیمت ها

دریافت جدید ترین نرخ های لحظه ای شامل زمان بروز رسانی و تغییرات نسبت به روز پیشین ...

درخواست HTTP

GET http://api.navasan.tech/latest/?api_key=شما-API-کلید

curl "http://api.navasan.tech/latest/?api_key=شما-API-کلید"

دستور فوق JSON به شکل زیر باز می گرداند:

{
  "harat_naghdi_buy": {
    "value": "11270",
    "change": -25,
    "timestamp": 1568212950,
    "date": "1398-06-20 19:12:30",
  },
  "harat_naghdi_sell": {
    "value": "11290",
    "change": -30,
    "timestamp": 1568212950,
    "date": "1398-06-20 19:12:30",
  },
  
  ...
}

پارامترهای URL

پارامتر اختیاری توضیح
api_key خیر کلید API
item بله ارز مورد درخواست. در صورت تنظیم، تنها ارز مورد درخواست ارائه می شود. به جدول مقادیر ممکن رجوع کنید
dollar_rate بله، فقط برای رمز ارز true, flase
در صورت تنظیم مقدار دلاری رمز نیز ارز ارائه می شود. موارد زیر به پاسخ اضافه می گردد.
dollar_rate , dollar_rate_time , dollar_rate_24h_change , dollar_rate_24h_vol
dirham_rate بله، فقط برای رمز ارز true, flase
در صورت تنظیم مقدار درهمی رمز ارز نیز ارائه می شود. موارد زیر به پاسخ اضافه می گردد.
dirham_rate , dirham_rate_time , dirham_rate_24h_change , dirham_rate_24h_vol

پاسخ

پاسخ شامل آرایه های نرخ، زمان، مقدار می باشد که به صورت مقابل ساختار بندی شده اند

value: آخرین نرخ
change: مقدار تغییر نسبت به آخر وقت روز گذشته
timestamp: زمان بروزرسانی به صورت نشانگرها زمانی لینوکس
date: تاریخ شمسی
نوع ارز شماره 1 مثال دلار هرات نقدی خرید
نوع ارز شماره 2 مثال دلار هرات نقدی فروش

برای رمز ارزها:

dollar_rate: نرخ دلاری 
dollar_rate_time: زمان بروز رسانی نرخ دلاری 
dollar_rate_24h_change: تغییر نرخ دلاری نسبت به 24 ساعت گذشته 
dollar_rate_24h_vol: حجم معاملات دلاری 24 ساعت گذشته 

dirham_rate: نرخ درهمی 
dirham_rate_time: زمان بروز رسانی نرخ درهمی 
dirham_rate_24h_change: تغییر نرخ درهمی نسبت به 24 ساعت گذشته 
dirham_rate_24h_vol: حجم معاملات درهمی 24 ساعت گذشته 

مقادیر بازگشتی را ببینید

وب سرویس قیمت ها برای روز

دریافت کلیه بروز رسانی های ارز مورد درخواست در تاریخ مورد درخواست ...

درخواست HTTP

GET http://api.navasan.tech/dailyCurrency/?api_key=شما-API-کلید

curl "http://api.navasan.tech/dailyCurrency/?item=usd_sell&date=1398-06-20"

دستور فوق JSON به شکل زیر باز می گرداند:

{ 
  {
    "timestamp": 1568212950,
    "date": 1398-06-20,
    "value": "11100",
    "change": "",
  },
  {
    "timestamp": 1568212950,
    "date": 1398-06-20,
    "value": 11120,
    "change": 20,
  },
  
  ...
}

پارامترهای URL

پارامتر اختیاری توضیح
item خیر ارز مورد درخواست. به جدول مقادیرممکن رجوع کنید
date خیر تاریخ مورد درخواست به صورت به صورت نشانگر زمانی لینوکس و یا تاریخ شمسی

پاسخ

پاسخ شامل آرایه های زمان، قیمت، تغییر می باشد که به صورت مقابل ساختار بندی شده اند

timestamp: زمان بروزرسانی به صورت نشانگرها زمانی لینوکس
date: تاریخ شمسی
value: قیمت
change: مقدار تغییر نسبت به قیمت قبلی

مقادیر ممکن برای item

نمادتوضیح
sekkehسکه امامی
abshodehآبشده (مثقال طلا)
usd_farda_buyدلار تهران فردایی خرید
usd_farda_sellدلار تهران فردایی فروش
aed_sellدرهم دوبی فروش
usd_sellدلار تهران فروش
usd_buyدلار تهران خرید
18ayarهر گرم طلای 18 عیار
dirham_dubaiدرهم دوبی فروش
harat_naghdi_buyدلار هرات خرید
نمادتوضیح
harat_naghdi_sellدلار هرات فروش
dolar_harat_sellدلار هرات فروش نقد
baharسکه بهار آزادی
nimسکه نیم
robسکه ربع
geramiسکه گرمی
dolar_soleimanie_sellدلار سلیمانیه
dolar_kordestan_sellدلار کردستان
dolar_mashad_sellدلار مشهد

وب سرویس آرشیو روزانه

دریافت آرشیو نرخ های آغاز، بیشینه، کمینه و پایان روز در بازه زمانی مورد نیاز

درخواست HTTP

GET http://api.navasan.tech/ohlcSearch/?api_key=شما-API-کلید

curl "http://api.navasan.tech/ohlcSearch/?item=usd_sell&start=1398-05-17&end=1398-06-17"

دستور فوق JSON به شکل زیر باز می گرداند:

{ 
  {
    "timestamp": 1565206200,
    "date": "1398-05-17",
    "open": "11100",
    "high": "11220",
    "low": "10990",
    "close": "10995",
  },
  {
    "timestamp": 1565206200,
    "date": "1398-05-17", 
    "open": "11200",
    "high": "11320",
    "low": "10995",
    "close": "11000",
  },
  
  ...
}

پارامترهای URL

پارامتر اختیاری توضیح
item خیر ارز مورد درخواست. به جدول مقادیرممکن رجوع کنید
start خیر تاریخ شروع به صورت به صورت نشانگر زمانی لینوکس و یا تاریخ شمسی
end خیر تاریخ پایان به صورت به صورت نشانگر زمانی لینوکس و یا تاریخ شمسی

پاسخ

پاسخ شامل آرایه های زمان، آغاز روز، بیشینه، کمینه، پایان روز می باشد که به صورت مقابل ساختار بندی شده اند

timestamp: زمان بروزرسانی به صورت نشانگرها زمانی لینوکس
date: تاریخ شمسی
open: آغاز روز
high: بیشینه
 low: کمینه
close: پایان روز

مقادیر ممکن برای item

نمادتوضیح
sekkehسکه امامی
abshodehمثقال طلای آبشده
usd_farda_buyدلار تهران فردایی خرید
usd_farda_sellدلار تهران فردایی فروش
aed_sellدرهم دوبی فروش
usd_sellدلار تهران فروش
usd_buyدلار تهران خرید
18ayarگرم طلای 18 عیار
dirham_dubaiدرهم دوبی فروش
harat_naghdi_buyدلار هرات خرید
نمادتوضیح
harat_naghdi_sellدلار هرات فروش
dolar_harat_sellدلار هرات فروش نقد
baharسکه بهار آزادی
nimنیم سکه
robربع سکه
geramiسکه گرمی
dolar_soleimanie_sellدلار سلیمانیه
dolar_kordestan_sellدلار کردستان
dolar_mashad_sellدلار مشهد
cadدلار کانادا
نمادتوضیح
usdدلار آمریکا
audدلار استرالیا
aedدرهم امارات
bub_18ayarحباب طلای 18
bub_abshodehحباب مثقال طلای آبشده
bub_baharحباب سکه بهار آزادی
bub_geramiحباب سکه گرمی
bub_nimحباب نیم سکه
bub_robحباب ربع سکه
bub_sekkehحباب سکه امامی
نمادتوضیح
usd_xauاونس جهانی طلا
mex_eur_buyیورو صرافی ملی خرید
mex_eur_sellیورو صرافی ملی فروش
mex_usd_buyدلار صرافی ملی خرید
mex_usd_sellدلار صرافی ملی فروش
eur_ppیورو پی پال
usd_ppدلار پی پال
aud_havحواله دلار استرالیا
cad_havحواله دلار کانادا
usd_shakhsدلار حواله شخص
نمادتوضیح
usd_sherkatدلار حواله شرکت
try_havحواله لیر ترکیه
cny_havحواله یوان چین
eur_havحواله یورو
gbp_havحواله پوند انگلیس
jpy_havحواله ین ژاپن
myr_havحواله رینگیت مالزی
bchبیت کوین کش
btcبیت کوین
dashدش
نمادتوضیح
eosای او اس
ethاتریوم
ltcلایت کوین
xrpریپل
usdtتتر
bnbبایننس
dogeدوج کوین
solسولانا
adaکاردانو
shibشیبا اینو
نمادتوضیح
avaxآوالانچ
maticمتیک
dotپولکادات
xlmاستلار
tonتون کوین
trxترون
uniیونی سواپ
linkچین لینک
atomکازموس
xmrمونرو
نمادتوضیح
etcاتریوم کلاسیک
filفایل کوین
icpآی سی پی
hbarهدرا
vetوی چین
nearنییر پروتکل
qntکوانت
mkrمیکر
aaveآوی
grtگراف
نمادتوضیح
algoآلگورند
axsاَکسی
stxاستک
egldمولتی ورس
sandسند باکس
thetaتتا
afnافغانی
allلک آلبانی
amdدرام ارمنستان
aoaکوانزا آنگولا
نمادتوضیح
arsپزو آرژانتین
aznمنات آذربایجان
bamمارک بوسنی
bdtتاکا بنگلادش
bgnلو بلغارستان
bhdدینار بحرین
bifفرانک بوروندی
bndدلار برونئی
bobبولیویان
brlرئال برزیل
نمادتوضیح
bsdدلار باهاماس
bynروبل بلاروس
bzdدلار بلیز
cdfفرانک کنگو
chfفرانک سوئیس
clpپزو شیلی
cnyیوان چین
copپزو کلمبیا
crcکلون کاستاریکا
cupپزو کوبا
نمادتوضیح
czkکرون چک
djfفرانک جیبوتی
dkkکرون دانمارک
dopپزو دومینیکن
dzdدینار الجزایر
egpپوند مصر
etbبیر اتیوپی
eurیورو
fjdدلار فیجی
gbpپوند انگلیس
نمادتوضیح
gelلاری گرجستان
ghsسدی غنا
gmdدالاسی گامبیا
gnfفرانک گینه
gtqکتزال گواتمالا
hkdدلار هنگ کنگ
hnlلمپیرا هوندوراس
hrkکونا کرواسی
htgگورد هایتی
idrروپیه اندونزی
نمادتوضیح
inrروپیه هند
iqdدینار عراق
iskکرون ایسلند
jmdدلار جامایکا
jodدلار اردن
jpyین ژاپن
kesشیلینگ کنیا
kgsسم قزاقستان
khrریل کامبوج
krwوون کره
نمادتوضیح
kwdدینار کویت
kztتنگه قزاقستان
lakکیپ لائوس
lbpپوند لبنان
lkrروپیه سریلانکا
lrdدلار لیبریا
lydدلار لیبی
madدرهم مراکش
mdlلئو مولدووا
mkdدینار مقدونیه
نمادتوضیح
mmkکیات میانمار
mntتوگروگ مغوستان
mob_aedدرهم مبادله ای
mob_eurیورو مبادله ای
mob_gbpپوند مبادله ای
mob_usdدلار مبادله ای
mroاوگویا موریتانی
murروپیه موریس
mvrروفیا مالدیو
mwkکواچا مالدیو
نمادتوضیح
mxnپزو مکزیک
myrرینگیت مالزی
mznمتیکال موزامبیک
ngnنایرا نیجریه
nioکوردوبا نیکاراگوئه
nokکرون نروژ
nprروپیه نپال
nzd دلار نیوزیلند
omrریال عمان
pabBalboa پاناما
نمادتوضیح
penسولوی پرو
pgkپاپوآ گینه نو گینه
phpپزو فیلیپین
pkrروپیه پاکستان
plnزلوتی لهستانی
pygگوارا پاراگوئه
qarریال قطر
rsd دینار صربستان
rubروبل روسیه
rwfفرانک رواندا
نمادتوضیح
sarریال سعودی
sbdدلار جزایر سلیمان
scrروپیه سیچلوئیس
sdgپوند سودانی
sekکرون سوئد
sgdدلار سنگاپور
sllسیرالئون لئون
sosشیلینگ سومالی
srd دلار سورینامی
sspپوند سودان جنوبی
نمادتوضیح
sypپوند سوریه
szlلیلاژنی سوازی
thbبات تایلند
tjsسامونی تاجیکستان
tmtمنات ترکمنستان
tndدینار تونس
tryلیر ترکیه
ttdدلار ترینیداد و توباگو
twdدلار جدید تایوان
tzsشیلینگ تانزانیا
نمادتوضیح
uahهریونیا اوکراین
ugx شیلینگ اوگاندا
uyuپزو اروگوئه
uzsسام ازبکستان
vndدونگ ویتنام
wstساموآ تالا
xafفرانک آفریقای مرکزی
xauاونس طلا
xcdدلار شرق کارائیب
xof فرانک آفریقای غربی
نمادتوضیح
zarرند افریقای جنوبی
zmwکواچای زامبیا

راهنما

کدهای وضعیت HTTP

کد وضعیت توضبح
200 OK پاسخ درست است. بدنه پاسخ شامل داده های درخواستی خواهد بود.
400 Bad Request خطایی در درخواست وجود دارد. بدنه پاسخ اطلاعات بیشتری خواهد داشت
401 Unauthorized نشانه نامعتبر است اگر کلید API شما اشتباه است ، 401 نیز ارائه می شود ، بنابراین بدنه پاسخ را بررسی کنید ، ممکن است این باشد که API_KEY نامعتبر است.
422 Unprocessable Entity خطایی در درخواست وجود دارد. بدنه پاسخ اطلاعات بیشتری خواهد داشت. برخی دلایل احتمالی:
- پارامترها موجود نیستند
- فرمت داده اشتباه است
429 Too Many Requests این وضعیت نشان می دهد که کاربر درخواست های زیادی را در مدت زمان معینی ارسال کرده است
503 Service Unavailable جزئیات در بدنه ارائه می شود
- یک خطای داخلی.
- برنامه شما در حال تلاش برای دسترسی به تماس API است که به آن دسترسی ندارید.
- حد استفاده API. اگر به محدودیت استفاده API رسیدید ، 503 بازگردانده می شود ، لطفاً صبر کنید تا دوباره بتوانید تماس برقرار کنید.

نوع داده

نشانگرهای زمانی

1457974024 (for 2016-03-14T16:47:04 in ISO 8601)

مگر در مواردی که مشخص شده باشد ، تمام نشانگرهای زمانی از API در زمان یونیکس برمی گردند.

اعداد

اعداد اعشار به صورت رشته ها بازگردانده می شوند تا از خطاهای دقت اعداد شناور جلوگیری کنند. اعداد صحیح (از جمله شناسه) فاقد نشان نقل قول هستند.

تاریخ

تاریخ شمسی با فرمت سال-ماه-روز ساعت:دقیقه:ثانیه
نمونه: 1398-06-20 19:12:30

خطاها

{
 "message": "missing parameters"
}
cURL Ruby
 • وب سرویس آخرین قیمت ها
 • وب سرویس قیمت ها برای روز
 • وب سرویس آرشیو روزانه
 • راهنما